MENSEN arbetar för att få bort menstruationstabun och öka människors kunskap kring mens. Tabun, myter och okunskap exkluderar och begränsar menstruerande personer i sin vardag, därför måste de utmanas. Vårt mål är att utmana negativa och stereotypa attityder kring mens, öka kunskapen och förståelse för den egna och andras kroppar, och på så sätt få en förståelse för andras erfarenheter och livsvillkor.

Sedan början av November 2017 så driver MENSEN ett projekt som rör utbildning om mens.

Mensbildning är MENSENs högst prioriterade fråga. Vi anser att kunskapen om menstruation.

Ge arbetsplatser konkreta åtgärder för att bli “mensvänliga”.

Det finns många sätt att engagera dig in mensaktivism. Bland annat att bli medlem i MENSEN och engagera dig i våra projekt som MENSMEGAFONEN, Mensbildning och Mensvänliga arbetsplatser.

Mode medan man maximerar mensmedvetenhet!

Aktuellt

Det allra senaste från MENSENs värld!