OM OSS

MENSENs vision är ett jämställt samhälle med en öppen och kunskapsbaserad syn på mens utan tabun och fördomar, där så kallade menskliga rättigheter tillgodoses: alla som har mens har tillgång till och råd med mensskydd, samt kunskap om kroppen, det finns en infrastruktur som tillgodoser menstruerandes hygienbehov och stöttande normer.

Läs mer om vilka vi är

VÅR VERKSAMHET

MENSEN är en religiöst och partipolitiskt obunden, demokratisk och feministisk ideell förening. Vi är en mångfacetterad organisation med bred verksamhet, som tror på samverkan mellan olika aktörer för att nå våra mål. Vi använder olika tillvägagångssätt och metoderna anpassas efter målgrupp. Fokus läggs framför allt på inkludering och intersektionella aspekter.

ETT MENSKLIGARE ARBETSLIV

Skapa ett MENSkligare arbetsliv med hjälp av vårt material! Frågor som rör menscykeln och menstruerande personer bör vara en självklar dimension av arbetsmiljöarbetet i alla verksamheter. Arbetsplatser som tar hänsyn till de anställdas olika kroppar och behov har större möjlighet att skapa ett arbetsklimat där folk trivs. Att trivas och bli accepterad på jobbet förbättrar både effektiviteten och det generella måendet!

EN MENSKLIGARE SKOLA

Det är dags att gratis mensskydd blir en självklarhet på svenska skolor. Tillsammans med Sveriges elever organiserar vi oss och skapar en MENSKligare skola där alla har samma möjligheter och ingen elev hålls tillbaka av mensfattigdom eller tabun! På den här sidan finns olika verktyg för hur en dels kan driva på för gratis mensskydd på sin skola, dels påverka politiker att göra det till en lag.

UNIVERSELL MENSKOMPETENS

Alla barn och unga, oavsett funktionsförmåga, ska veta vad mens är och känna sig trygga i sin kropp och kunskap. Målet med detta arvsfondsprojektet är att ta fram ett material om mens med universell utformning vilket innebär att det är gångbart och representativt för alla oavsett funktion och ålder. Materialet kommer rikta sig både direkt till barn och unga och till de vuxna som finns i deras närhet.

MENSMEGAFONEN

Mensmegafonen möjliggör menskunskap för elever i grundskolan. Inom verksamheten har vi tagit fram en heltäckande informationsfolder som riktar sig till målgruppen. Skolor kan även boka våra “mensinformatörer” som kommer och håller interaktiva och menskunskapshöjande pass i klasser med barn i fyran till sexan.

MENSSTIPENDIET

Vi har startat Mensstipendiet som en del i arvsfondsprojektet Universell menskompetens. Syftet är att uppmuntra barn och unga att driva kampanjer och projekt som förbättrar tillvaron för alla som har mens. Vem som helst som är under 18 år får söka och pengarna ska användas för att driva ett projekt som antingen ökar menskunskapen, skapar tillgång till mensskydd eller förbättrar normerna kring mens – eller alla tre samtidigt!

VÅRT ARBETE MOT MENSFATTIGDOM

Mensfattigdom får konsekvenser både för individen och för hela samhället och måste motverkas. Mensfattigdom innebär att en inte har tillgång till trygga och sanitära mensskydd och inte kan sköta sin mens på ett hygieniskt sätt på grund av dålig ekonomi. Läs mer om vad vi gör för att bekämpa problemet!

KAMPANJER & SOCIALA MEDIER

Vi använder olika kanaler och metoder för att prata om och öka kunskapen kring mens, MENSkliga rättigheter, menscykeln och menshälsa. Läs mer om tidigare kampanjer, återkommande teman och aktiviteter som syns i våra sociala medier och på olika sätt belyser mensfrågor!

FÖRELÄSNINGAR & FOLKBILDNING

Boka oss om du vill lära dig mer om mensfysiologi och hälsa, mens som jämställdhetsfråga, mens ur ett globalt, historiskt eller sociologiskt perspektiv. Vi har också material för dig som vill dra igång en egen studiecirkel om mens!

AKTUELLT

INTERNATIONELLA FUNKTIONSRÄTTSDAGEN

Kunskap om mens behövs – oavsett funktion och behov! Kunskapen om mens bland unga är låg. I vår Sifoundersökning som … Läs mer

SKRIV PÅ FÖR EN MENSKLIGARE SKOLA

Som en del av kampanjen #enmenskligareskola har vi startat ett upprop för att gratis mensskydd i skolor ska bli lag! … Läs mer

DEBATTARTIKEL: LAGSTIFTA OM GRATIS MENSSKYDD I SKOLAN

Idag opinionsbildar vi, tillsammans med RFSU, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Majblommans Riksförbund och My Period is Awesome i Aftonbladet om gratis mensskydd i skolan. … Läs mer

BESTÄLL MENSMERCH OCH UTBILDNINGsMATERIAL!

MENSMEGAFONENS BOK OM MENS

MENSIGA KLISTERMÄRKEN

MENSIG TISHA – SVART

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT ENGAGERA DIG?

Se vad just du kan göra!

KONTAKTA OSS

Har du frågor om MENSENs projekt eller kampanjer? Jobbar du inom media och vill ha en intervju? Är ni ett gäng vänner som vill lära er mer om menshistoria och menshälsa? Skriv rad i kontaktformuläret! Vill du kontakta oss anonymt kan du trycka på knappen nedan! För brådskande ärenden: 076 030 42 77.