MENSEN arbetar för att motverka menstabun och öka den allmänna menskunskapen i samhället. Myter och okunskap exkluderar och begränsar menstruerande personer i vardagssammanhang och därför är det viktigt att de invanda mönstren ifrågasätts. MENSENs mål är att öka menskunskap, utmana negativa och stereotypa attityder, öka förståelsen kring menstruella erfarenheter, bidra till större respekt för den egna och andras kroppar och genom detta skapa en mer medMENSklig värld.

Alla företag och verksamheter ska tillgodose behoven hos hela personalstyrkan. Sedan december 2018 pågår detta projektet vars syfte är att erbjuda konkreta åtgärder för ett mensmedvetet klimat.

Alla har rätt till kunskap om sin egen kropp. MENSEN driver sedan november 2017 projektet Mensmegafonen som möjliggör menskunskap för elever i grundskolan.

Sedan hösten 2016 har kunskapshöjande studiecirkar om mens drivits kostnadsfritt runt om i Sverige av ideella medlemmar. Just nu håller vi på att utveckla en komprimerad form som vi kallar menshomeparty.

Sedan januari 2018 har mensen drivit kampanjen #mensautanmoms i sociala medier. Kampanjens syfte är att göra människor uppmärksamma på att mensskydd beskattas med 25 % moms trots att EU sagt att länder själva får bestämma vilken momssats de vill använda.

Vi är vana föreläsare, paneldeltagare och workshophållare. Boka oss om du vill lära dig mer om mens och menscykeln! Vi kan mensfysiologi och hälsa, mens som jämställdhetsfråga, mens ur ett globalt, historiskt eller sociologiskt perspektiv. You name it!  

Om du är intresserad av att engagera dig i mensaktivism finns det massor av saker du kan göra. Vi hjälper dig!

WEBSHOP

Shoppa mensmedvetet mode och aktivistiska accessoarer!

Medlemskap – Ungdom

Hoppa på menståget och stöd MENSENs verksamhet!

Medlemskap – Vuxen

Hoppa på menståget och stöd MENSENs verksamhet!

Mensig t-shirt SVART

Mensig t-shirt – print designat av Lovisa Zacrison.

Mensig t-shirt VIT

Mensig t-shirt – print designat av Lovisa Zacrison.

AKTUELLT

Det allra senaste från MENSENs värld!

TÄVLING MED RED LOCKER

VEM VILL PROVA EN BANBRYTANDE MENSSKYDDSAUTOMAT FRÅN RED LOCKER?!? MENSEN har fått den stora äran att hålla i en smyglanseringstävling tillsammans med företaget RedLocker AB, som lanserar sina fantastiska mensskyddsautomater om några veckor! Nu har Read more…