Enkät om menstruation och arbete

Vill du vara med och bidra till en bättre arbetsmiljö för menstruerande personer och personer med besvär kopplade till menscykeln? Vi behöver dig! Som en del av projektet “Menscertifiering av arbetsplatser” vill vi ta del av olika slags erfarenheter av att vara menstruerande person/person som lider av menscykelrelaterade besvär i Read more…

Pressmeddelande 9 januari 2019

MENSENs projekt “Menscertifiering av arbetsplatser” har påbörjats MENSEN – forum för menstruation mottog 2018 bidrag från Jämställdhetsmyndigheten för projektet med arbetsnamnet “Menscertifiering av arbetsplatser”. Projektgruppen kommer under 2019 ta fram ett utbildningskoncept som ska ge arbetsplatser kunskap och verktyg för att kunna integrera menstruation som en del av sitt ordinarie Read more…

Nu är vi igång!

Ingen har väl missat att MENSEN mottagit bidrag från Jämställdhetsmyndigheten för att driva det nyskapande projektet med arbetsnamnet “Menscertifiering av arbetsplatser”. I december 2018 satte projektet igång! Två tjänster är tillsatta – en projektledare på 80 % med uppbackning av organisationssekreteraren på 20 % – och tillsammans kommer de arbeta med Read more…