STUDIECIRKEL I SÖDERTÄLJE

🔺🔺MENSBILDNING – vi mensbildar oss tillsammans! 🔺🔺

Färska upp minnet från skolan, fördjupa kunskaperna från inspirerande sommarprat och fascinerande buzzfeedlistor. Lär dig nytt och mer om mensfysiologi, menshälsa, menshistoria och mensantropologi! Anmäl ditt intresse till XXX senast XX juli.

VAD GÖR VI?
Cirkeln täcker olika teman på fyra träffar och målet är att deltagarna ska få ökad kunskap om menskroppar, mensproblem, menshistoria och att se menstruation ur olika perspektiv. Vi letar tillsammans svar på frågor som: Hur är det menscykeln funkar? Varför finns mens? Vad är egentligen endometrios? Hur mensade de gamla grekerna? Hur görs mensaktivism i andra länder? Hur kan vi tänka mens i ett funktionalitetsperspektiv? Ett transperspektiv? 

NÄR?
17/7
24/7
21/8
28/8 

FÖR VEM?
Alla får vara med. Mensbildning är för den som har mens, kommer få mens, har haft mens, men också för den som aldrig kommer att mensa. Som deltagare förväntas du delta i samtalen. Det ingår förberedande litteratur som du gärna får gå igenom, men det är inget krav att läsa allt. Du bör ha inställningen; vi lär oss och diskuterar tillsammans!

VAR? 
Centrala Södertälje. Mer information kommer.

VILKA ÄR VI? 
Mensbildande studiecirklar genomförs av ideella medlemmar i föreningen MENSEN – Forum för menstruation. MENSEN är en politiskt- och religiöst obunden medlemsorganisation som arbetar för att motverka menstabun och öka den allmänna kunskapen om mens. Studiecirkeln i Södertälje driva av cirkelledaren Kim!

KOSTNAD? 
Gratis! Men det krävs medlemskap i MENSENs förening. Klicka här för att bli medlem, det kostar 60 kr per år (alla pengar går direkt till föreningens verksamhet)

ANMÄLAN?
Anmäl ditt intresse till mensbildningsodertalje@gmail.com senast den 17 juli. I samarbete med Studiefrämjandet.