För att personer både internt och extern ska känna sig trygga i att tipsa om eventuella oegentligheter inom MENSENs verksamhet har vi tagit fram ett visselblåsarformulär där en kan kontakta oss anonymt. Tipset skickas automatiskt till både kansliet och styrelsen för att säkerställa att meddelandet når samtliga delar av organisationen och eliminera risken att en individ ska ha möjlighet att radera meddelandet innan alla fått kännedom om vad som står. Vid inkommet tips startas en intern utredning.