ARBETSMILJÖDAGEN

Arbetsmiljödagen är en årlig världsomfattande kampanj för att främja ett säkert, hälsosamt och hållbart arbete. Då vill vi såklart lyfta #ettmenskligarearbetsliv genom att uppmuntra till läsning av en rykande färsk artikel i tidningen Kollega!

MENSEN är intervjuade ihop med medarbetare på Älvstranden Utveckling (som vi utbildade i januari!). Se tre kloka citat från intervjun nedan och gå sedan in på vår hemsida för att ta hjälp av våra kostnadsfria verktyg så att du kan skapa #ettmenskligarearbetsliv på din arbetsplats!

– Att arbetsgivare tar hänsyn till olika behov kan aldrig vara dåligt. Och det kan ju vara allt från klimakteriet, psykisk ohälsa eller PMS. Vi måste lyfta den skammen.

– Mens handlar om alla, inte bara om kvinnor. Alla tjänar på att arbetsgruppen mår bra och kan prestera. Sedan tror jag att diskussionen kan skapa ringar på vattnet. Om jag berättar om hur jag mår kanske du känner att det blir lättare för dig när du inte är på topp, även om det beror på andra orsaker än mens.

– Den som förstår dömer inte, men för att förstå behövs kunskap och då måste man våga prata om saker. Att du kanske inte presterar på topp alla dagar i månaden, att du kan ha ont, är trött eller behöver en stund för dig själv.