ÅRSMÖTE 2021

Den 24 februari klockan 19.00 är det dags för föreningens årsmöte. Alla som är medlemmar är välkommen att delta! För att ha rösträtt på mötet krävs att du har betalt din medlemsavgift innan mötet äger rum (så att du har ett giltigt medlemskap). Anmäl dig via den här länken senast den 10 feb 23.59, efter det stängs listan*

Som medlem kan du påverka föreningens verksamhet genom att skicka in en motion till årsmötet. Skicka den till ordforande@mensen.se senast 10 feb 23.59. Här finns en guide att följa: Mall till motioner.

MENSENs styrelse lägger fram en proposition om ändrade stadgar till årsmötet, som finns att ladda ner nedan:

*Dubbelkolla att det är rätt mailadress och inga stavfel. MENSEN tar inte ansvar för mailadresser som eventuellt studsar vid utskick av möteslänk.