Mensmegafonen i Skolhälsan nummer 2

Riksföreningen för skolsköterskor företräder landets skolsköterskor och strävar efter att medverka till hälso- och sjukvårdens utveckling, främja forskning, utveckling och utveckling inom elevhälsans medicinska insats, och annat viktigt. De ger ut medlemstidningen Skolhälsan som når flera tusen medlemmar! Vi i Mensmegafonen fick äran att skriva en artikel om projektet och varför Read more…

Mensmegafonen fortsätter 2019!!!

Vi har fått beviljat projektmedel för ett till år med Mensmegafonen! Tack till Jämställdhetsmyndigheten som ser värdet av att ungdomar ska få ökad kunskap om, och förståelse för, mensfysiologi och normer kring mens. Kunskap om kroppen är en mensklig rättighet! Följ arbetet här på hemsidan och i våra sociala medier!

Pressmeddelande 13 feb 2018

Sedan november 2017 driver föreningen MENSEN – forum för menstruation ett MUCF-finansierat projekt för att utveckla metoder för menstruationsundervisning i grundskolan. Projektets syfte är att ta fram lättillgängligt material och pedagogiska metoder för att lära grundskoleelever om menscykeln, mensrelaterade sjukdomar och besvär, samt en kort historik om sociologiska aspekter kring Read more…