Pressmeddelande 17 januari 2019

Utvärderingar visar att menskunskap behövs   Utbildningsprojektet Mensmegafonen har pågått över ett år. Projektet drivs av föreningen MENSEN – forum för menstruation. Målet är att ta fram metoder och material för att utbilda mellanstadieelever om mens. Pilotutbildningen som genomförts på en skola i Stockholm har haft märkbart positiva effekter på Read more…

Pressmeddelande 9 januari 2019

MENSENs projekt “Menscertifiering av arbetsplatser” har påbörjats MENSEN – forum för menstruation mottog 2018 bidrag från Jämställdhetsmyndigheten för projektet med arbetsnamnet “Menscertifiering av arbetsplatser”. Projektgruppen kommer under 2019 ta fram ett utbildningskoncept som ska ge arbetsplatser kunskap och verktyg för att kunna integrera menstruation som en del av sitt ordinarie Read more…

Pressmeddelande 13 feb 2018

Sedan november 2017 driver föreningen MENSEN – forum för menstruation ett MUCF-finansierat projekt för att utveckla metoder för menstruationsundervisning i grundskolan. Projektets syfte är att ta fram lättillgängligt material och pedagogiska metoder för att lära grundskoleelever om menscykeln, mensrelaterade sjukdomar och besvär, samt en kort historik om sociologiska aspekter kring Read more…