DEBATT: MER MENSHÄLSA I HUMANITÄRA INSATSER

“Mensen upphör inte under kriser, tvärtom innebär den en enorm utmaning i en redan utsatt situation.
/…/
Att Sverige som första land i världen lanserat en feministisk utrikespolitik har inneburit en välkomnad ambitionshöjning i arbetet med jämställdhet i utrikes- och biståndspolitiken. I år nämns mens för första gången i handlingsplanen för den feministiska utrikespolitiken, ett glädjande steg i rätt riktning.
/…/
Nu återstår att säkerställa att mens inte endast ses som en underkategori till SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) och WASH (vatten, sanitet och hygien), utan att det även blir en central komponent i både humanitära responser och långsiktigt utvecklingssamarbete.”
/…/
Skrev vi i GP på mensdagen tillsammans med flera andra aktörer som arbetar med menshälsa från olika vinklar. Läs hela texten här.