DEBATTARTIKEL I AFTONBLADET

I samband med internationella mensdagen 2021 skrev vi en debattartikel ihop med RFSU! Har ni läst?! Om inte: länk till hela texten finns här.

 “Att ha mens och behöva hantera den är vardag för hundratals miljoner människor. Mens skär genom ekonomiska, hälsomässiga och sociala sfärer. Alla påverkas olika men det finns några grundläggande behov som menstruerande personer har gemensamt.

I en aktuell resolution från FN:s råd för mänskliga rättigheter sammanfattas att alla som har mens måste ha tillgång och råd med mensskydd, kunskap om kroppen, det måste finnas stöttande normer i samhället och slutligen behövs rätt infrastruktur; trygga platser att hantera mensskydd och hygien.

Om behoven inte tillgodoses hindras menstruerande från att tillgodogöra sig utbildning och delta i arbetsliv och samhälle fullt ut.”