om oss

MENSEN arbetar för att motverka menstabun och öka den allmänna menskunskapen i samhället. Myter och okunskap exkluderar och begränsar menstruerande personer i vardagssammanhang och därför är det viktigt att de invanda mönstren ifrågasätts. MENSENs mål är att öka menskunskap, utmana negativa och stereotypa attityder, öka förståelsen kring menstruella erfarenheter, bidra till större respekt för den egna och andras kroppar och genom detta skapa en mer medMENSklig värld.

Ett MENSkligare arbetsliv

Alla företag och verksamheter ska tillgodose behoven hos hela personalstyrkan. Sedan december 2018 pågår detta projektet vars syfte är att erbjuda konkreta åtgärder för ett mensmedvetet klimat.

ikon arbetsliv

Mensmegafonen

Alla har rätt till kunskap om sin egen kropp. 2017 startade vi projektet Mensmegafonen som möjliggör menskunskap för elever i grundskolan. Syftet är att erbjuda ett lättillgänligt och heltäckande material, ihop med medföljande pedagogiska metoder, för att utbilda barn och unga om menscykeln och allt som har med mens att göra.

mensmegafonen-logotype_white

Studiecirklar & homeparty

Sedan hösten 2016 har kunskapshöjande studiecirkar om mens drivits kostnadsfritt runt om i Sverige av ideella medlemmar. Just nu håller vi på att utveckla en komprimerad form som vi kallar menshomeparty.

Studiecirkelikon (1)

#enmensentjänst (kampanj)

Menscykler stannar inte för pandemier. Alla som har mens behöver fortfarande mensskydd och det är inte självklart att alla har råd. Mensfattigdom är inget nytt men i kristider drabbas fler. Kampanjen #enmensentjänst erbjuder gratis mensskydd så långt lagret räcker till alla som är i behov av det.

#mensautanmoms (kampanj)

Sedan januari 2018 har mensen drivit kampanjen #mensautanmoms i sociala medier. Kampanjens syfte är att göra människor uppmärksamma på att mensskydd beskattas med 25 % moms trots att EU sagt att länder själva får bestämma vilken momssats de vill använda.

momsikon

Föreläsningar

Vi är vana föreläsare, paneldeltagare och workshophållare. Boka oss om du vill lära dig mer om mens och menscykeln! Vi kan mensfysiologi och hälsa, mens som jämställdhetsfråga, mens ur ett globalt, historiskt eller sociologiskt perspektiv. You name it!  

symbol_arbete_röd

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT ENGAGERA DIG?


JAG VILL ENGAGERA MIG!