ENDOMETRIOSFÖRENINGEN & MENSEN ARRANGERAR DIGITAL FÖRELÄSNING

…och alla är välkomna! Den går av stapeln 27 februari klockan 18.30 – 20.00 via Teams. Föreläsningen är kostnadsfri och öppen för alla som är intresserade, oavsett om man är medlem i föreningen eller inte, du behöver bara anmäla dig. Bokningen stänger den 25/2. Länk till föreläsningen skickas via mail dagen innan föreläsningen.

Föreläsningens handlar om MENSENs arbete med Ett MENSkligare arbetsliv. Om arbetsmiljön inte tar hänsyn till att människor har olika kroppar och olika behov riskerar det att ha en negativ påverkan på individers arbetsprestation, mående och närvaro. Vi lägger extra fokus på erfarenheten av att ha endometrios i arbetslivet och vad forskningen på ämnet visar!