ENKÄT OM KLIMAKTERIET OCH ARBETSLIV

18 oktober är det den Internationella Klimakteriedagen!

Vill du vara med och bidra till en bättre arbetsmiljö för personer som är i/har genomgått klimakteriet?

Som en del av projektet “Menscertifiering av arbetsplatser” vill vi ta del av olika slags erfarenheter av att genomgå klimakteriet och att vara i arbetslivet. Vi har därför tagit fram en enkät! Läs mer och fyll i enkäten här.