ENKÄT OM MENS OCH ARBETE

Vill du vara med och bidra till en bättre arbetsmiljö för menstruerande personer och personer med besvär kopplade till menscykeln? Vi behöver dig!

Som en del av projektet ”Menscertifiering av arbetsplatser” vill vi ta del av olika slags erfarenheter av att vara menstruerande person/person som lider av menscykelrelaterade besvär i arbetslivet. Vi har därför tagit fram en enkät! Läs mer och fyll i enkäten här.