IDAG DRAR VÅRT SPLITTERNYA ARVSFONDSPROJEKT IGÅNG!

Vi är mycket stolta över vårt nya projekt Universell Menskompetens – menskunskap för alla som finansieras av Arvsfonden. Visionen är att barn och unga, oavsett funktionsförmåga, ska veta vad mens är, vad det kan innebära för olika personer och känna sig trygga i sin kropp och kunskap. Projektet kommer under tre år ta fram hemsida, sociala medier, spel, affischer, bilder och filmer som riktar sig direkt till målgruppen. Dessutom kommer en metodhandbok för vuxna som finns i dessa barns närhet produceras för att komplettera materialet med verktyg och stöd för samtal om mens och kroppen. Materialet blir inkluderande och tillgänglig för alla genom universell utformning med målet att fungera lika bra oavsett om barnen har en syn- eller hörselskada, läs- och skrivsvårigheter, en NPF-diagnos, en rörelsenedsättning eller tillhör olika ålderskategorier. Projektet kommer också starta upp ett Mensstipendium som unga själva kommer kunna söka för att driva egna mensprojekt!