IMORGON BÖRJAR ENDOMETRIOSMÅNADEN MARS

Mars är månaden för att öka medvetenheten om #endometrios. Sjukdomen drabbar ca 10% av alla som föds med livmoder och symptomen kan börja redan i barndomen, men inom barnsjukvården och hos allmänheten saknas ofta grundläggande kunskap om endometrios. Därför laddar vi upp med en tävling på vår instagram: vi lottar ut 2 exemplar av den splitternya boken om barnendometrios: Vi var bara barn!

“Vi var bara barn är ett bokprojekt om och med barnen med endometrios. Projektet vill delvis ge alla de nuvarande och före detta barn med endometrios en röst i samhället och ett forum där de blir trodda och lyssnade på. Men framförallt ska boken kunna fungera som en kunskapsbank till de som vill stötta någon med endometrios, en slags handbok i hur du är en god medmänniska och allierad till de med sjukdomen.”

Läs mer om Vi var bara barn här