INTERNATIONELLA FLICKDAGEN 2021

Flickor är den grupp i världen som har allra minst makt och inflytande. 2011 instiftade FN flickdagen att uppmärksamma flickors situation i världen och vilka utmaningar som finns. Begränsande menstabun, otillräckligt med information och mensfattigdom hindrar flickor att utveckla sin fulla potential.

Vi vill att alla världens flickor ska växa upp i ett samhälle med stöttande normer och en öppen och kunskapsbaserad syn på mens och menscykeln. De ska ha självklar tillgång till det mensskydd de föredrar, en bra mensinfrastruktur och kunskap om kroppen. Menskliga rättigheter är mänskliga rättigheter!