INTERNATIONELLA FUNKTIONSRÄTTSDAGEN

Kunskap om mens behövs – oavsett funktion och behov! Kunskapen om mens bland unga är låg. I vår Sifoundersökning som genomfördes i våras uppgav endast 17 % att de visste tillräckligt innan de fick sin första mens. Barn och unga säger ofta att de vill ha kunskap och diskutera “svåra ämnen” men ändå brister vuxna i detta, kanske just för att det känns “svårt”.


Forskning visar dessutom att barn och unga med funktionsnedsättningar i ännu lägre utsträckning får tillräcklig kunskap om pubertet, kropp och mens och saknar ofta möjlighet att lära sig på egen hand. Detta vill vi på MENSEN ändra på! Därför driver vi just nu Universell menskomptens – menskunskap för alla! Och ja, vi menar för alla.


Universell menskompetens består av metoder och material som för vuxna som vill bli tryggare i menssamtal, men också information som barn och unga kan ta till sig på egen hand, exempelvis på TikTok och Snapchat. Materialet passar bra för barn med syn- eller hörselnedsättning, dyslexi, autismspektrumdiagnos, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning och i alla åldrar. Känner du någon som har användning för materialet – tipsa vidare!