INTERNATIONELLA TOALETTDAGEN 2022

Vi tillbringar över ett år av våra liv på toalettstolen och det är lätt att ta dem för givet – trots att de förtjänar hyllningssånger varje dag. Tänk dig en vardag utan bra toaletter…

3,6 miljarder människor saknar tillgång till en trygg och sanitär toalett, av dessa har 1,7 miljarder människor inte tillgång till någon toalett över huvud taget. Att satsa på förbättrad sanitet har be­visad pos­i­tiv ef­fekt på livs­längd, fat­tig­doms­bekämp­n­ing, kvin­nors rät­tigheter och livskvalitet enligt WaterAid.

Alla förtjänar att kunna gå på trygga och rena toaletter, men vi slår såklart ett slag för att de också bör vara mensvänliga. När toaletter planeras, byggs och utrustas, glöm då inte bort de grundläggande behov som kommer med mensen: att ha tillgång till mensskydd, någonstans att slänga använda mensskydd och kunna sköta sin hygien i samband med menshantering.