INTERVJU I SVT OM MENSÅRET 2014

”Man talade om mensåret 2014. Förra året ville alla tala om mens. Men vad hände sedan? Mensaktivismen har börjat blomstra – men samtidigt är mensen fortfarande äcklig, hemlig och skamfylld i det offentliga rummet. Att tystnad råder kring mens kan spä på problem kring dolda sjukdomar som endometrios.

Mensen syns inte, den märks inte och den talar man helst inte om i fikarummet på jobbet. Den är ofräsch och ska bekämpas. Det är den bilden av mensen som ohygienisk som menskyddsföretagen spelar på med sin blå vätska i reklamer, menar Rebecka Hallencreutz, ordförande för organisationen Mensen, som verkar för att ta bort tabun kring och öka kunskapen om mens.”

Läs hela intervjun med SVT här.