JOINA MENSENS STYRELSE – MENSAKTIVISM PÅ BLODIGT ALLVAR

Är du intresserad av hur feminism, kroppen och mänskliga rättigheter hänger ihop? Vill du lära dig mer om mensaktivism och bli en del av rörelsen? Då borde du kandidera till MENSENs styrelse!


MENSEN sysslar med mensaktivism på flera samhällsnivåer: vi arbetar opinionsbildande, utvecklar utbildningsmaterial och genomför utbildningar för både barn och vuxna. Vi strävar efter ett jämställt samhälle med en öppen och kunskapsbaserad syn på mens utan tabun och fördomar. De senaste åren har organisation vuxit och har stora, medialt uppmärksammade, projekt och två anställda. Samtidigt är MENSEN fortfarande en ung och växande organisation med utrymme för nytänk och kreativitet. Detta innebär att i vår styrelse får du bland annat möjlighet att:

🩸Arbeta strategiskt med organisationens utveckling
🩸Arbeta operativt med organisationens verksamhet
🩸Utöka din egen menskunskap
🩸Nätverka med andra mensaktivister
🩸Erfara arbetsgivaransvar

Som styrelseledamot jobbar du operativt för menskliga rättigheter. Uppdraget innebär minst omkring 5 timmars arbete per månad inklusive digitala styrelsemöten varje månad. Har du tidigare erfarenhet av styrelsearbete i en ideell organisation; av arbetsgivaransvar, och/eller av att arbeta med att få igång medlemsaktivitet är det särskilt värdefullt för organisationen. Men det viktigaste är inte meriter utan att du har vilja och intresse för att bli en del av MENSEN. Kandidera till styrelsen genom att fylla i det här formuläret senast 9 januari 2022.