KANDIDERA TILL MENSENs STYRELSE!

Nu kan du kandidera till MENSENs styrelse! Vill du arbeta för MENSkliga rättigheter? Är du intresserad av hur feminism, kroppen och mänskliga rättigheter hänger ihop? Du anmäler ditt intresse genom att fylla i detta formulär innan den 14 januari 23.59.

Mer info om vad styrelsearbetet innebär:

MENSEN sysslar med mensaktivism på flera samhällsnivåer: vi utbildar om mens i skolor och på arbetsplatser; vi påverkar politiskt. Under 2023 har vi exempel fokuserat på att tillgängliggöra menskunskap via vårt projekt Universell menskompetens. Vi har också släppt En MENSkligare Podd och samarbetat med olika fackförbund för Ett MENSkligare arbetsliv!

Som styrelseledamot jobbar du för att menskliga rättigheter realiseras: tillgängliga mensskydd, kunskap, stöttande sociala normer och en infrastruktur som tar hänsyn till menstruerandes behov. MENSENs arbete baseras från forskning och beprövad erfarenhet och utgår från alla människors fri- och rättigheter. Uppdraget innebär mycket operativt arbete och innefattar minst 5 timmars arbete per månad, inklusive digitala styrelsemöten varje månad. Utöver det finns möjlighet att lägga mer tid i projektgrupper, utifrån eget intresse och engagemang.

I år letar vi lite extra efter dig efter som gillar att ta ansvar för ekonomi. Har du därtill tidigare erfarenhet av styrelsearbete i en ideell organisation är det särskilt värdefullt för organisationen.

Mvh MENSENs valberedning