KANDIDERA TILL STYRELSEN

Vill du arbeta för mensrättigheter och ökad menskunskap för alla? Är du intresserad av hur feminism, kroppen och mänskliga rättigheter hänger ihop? Vill du lära dig mer om mens och mensaktivism? Då är du rätt person att kandidera till MENSENs styrelse!

Du anmäler ditt intresse genom att fylla i detta formulär innan den 17 januari. Mer info om vad styrelsearbetet innebär:

MENSEN sysslar med mensaktivism på flera samhällsnivåer: i skolor, på arbetsplatser och inom politiken; vi tar ställning för mänskliga OCH menskliga rättigheter. Under 2022 har vi till exempel fokuserat på att tillgängliggöra menskunskap i vår projekt “Universell menskompetens”. MENSEN är en rättighetsorganisation vars arbete baseras från forskning och beprövad erfarenhet.

Som styrelseledamot jobbar du för menshälsa, menskliga rättigheter, avstigmatisering och mer utbildning om mens. Uppdraget innebär mycket operativt arbete och innefattar minst omkring 5 timmars arbete per månad, inklusive digitala styrelsemöten varje månad. Utöver det finns möjlighet att lägga mer tid i projektgrupper, utifrån eget intresse och engagemang.

Personer vi ser lite extra efter i år är:

  • Personer som gillar att ta ansvar för ekonomi och ev skriva bidragsansökningar.
  • Personer som vill arbeta med MENSENs sociala medier, framför allt Instagram och Facebook.
  • Personer som är sugna på att arbeta med våra framtagna utbildningar för företag och organisationer. Det innefattar föreläsningar som är arvoderade.

Har du därtill tidigare erfarenhet av styrelsearbete i en ideell organisation är det särskilt värdefullt för organisationen.

Mvh MENSENs valberedning