MÅNADENS MENSAKTIVIST AUGUSTI: MICHELLE OBAMA

I senaste avsnittet av sin nya The Michelle Obama Podcast ventilerade Michelle sina tankar om tystnadskulturen kring klimakteriebesvär och hur det påverkar arbetslivet. Hon säger bland annat att det är viktigt med information om vad som händer i kroppen under klimakteriet och att låta samtalet ta plats, eftersom halva befolkning kommer gå igenom det men ändå låtsas alla som ingenting.

Att underlätta och visa hänsyn för de som drabbas behöver inte vara så komplicerat eller krävande. Hon berättade till exempel hur det hade varit under åren i Vita Huset, där Barack ofta jobbade med seniora politiker som gick igenom klimakteriet:

“He could see it in somebody, ‘cause sweat would start pouring, and he’s like, well what’s going on, you know, and it’s like, no, this is just how we live/…/He didn’t fall apart because he found out there were several women in his staff that were going through menopause” but was just sort of like, oh, well turn the air conditioner on!”

Alla som fått utmärkelsen finns samlade på vår Instagram under hashtaggen #månadensmensaktivist!