MÅNADENS MENSAKTIVIST: GRACE MENG

Grace Meng är en amerikansk politiker och jurist. Meng tillhör det Demokratiska partiet och valdes in i kongressens representanthus 2013. Nyligen la hon fram ett fierce lagförslag döpt till “Menstrual Equity to All” som vill lagstifta om:

Gratis tillgång till mensskydd i skolor, på arbetsplatser med över 100 anställda, i statliga byggnader, för fångar (utan ransonering) och på härbärgen, plus att den statliga sjukvårdsförsäkringen Medicaid ska täcka kostnader för mensskydd.

Meng motiverar lagförslaget med att USA är ett av världens rikaste länder, men ändå har miljoner människor knappt tillgång till, eller råd med, mensskydd. “Nationen måste få ett slut på den orättvisa som drabbar kvinnor, flickor och individer som menstruerar”, säger Meng. We agree!!!!!

Alla som fått utmärkelsen finns samlade på vår Instagram under hashtaggen #månadensmensaktivist!