MÅNADENS MENSAKTIVIST: LOUISE BERG

Louise är en social entreprenör, dokumentärfilmare och innovatör från Norrköping!

Louise är en av grundarna till Sibship – ett kommunikationsföretag som belyser mångfald- och jämställdhetsfrågor med innovativa lösningar. Dessutom var hon en av initiativtagarna till #visualvulva ( digital visualisering av vaginan, som i form av interaktiva 3D-modeller visa variationer av såväl inre som yttre delar av vaginan).

Louise har arbetat med en internationell dokumentärfilm om mens, som behandlar den skam och tabu som omgärdar menstruationer i Sverige idag och hur det i sin tur påverkar menstruerande personer och samhället omkring oss. Under filmandets gång fick hon idén till sitt senaste projekt: Next Period, ett mensskydd med potentialen att revolutionera världen. Hållbarhet är ledordet genom hela processen och produkten håller en hel dag. Next Period finansieras av Vinnova och är en av de innovativa lösningar som ska bidra till att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Hejja Louise!!!!

Alla som fått utmärkelsen finns samlade på vår Instagram under hashtaggen #månadensmensaktivist!