MÅNADENS MENSAKTIVIST NOVEMBER: Bria Gadsden

Bria är medgrundare till den grymma ideella organisationen Love your menses som har sin bas i Boston, USA. Love your menses jobbar med att tillhandahålla mensskydd, evidensbaserad utbildning och mentorsprogram för att stötta och peppa unga menstruerande att må bra i sin kropp. 

De riktar sig till unga POC (persons of colour) eftersom den gruppen är utsatt för “menstruell orättvisa”, det vill säga sämre tillgång till mensskydd, kunskap om kroppen och sjukvård för att upprätthålla bra reproduktiv hälsa.

Alla som fått utmärkelsen finns samlade på vår Instagram under hashtaggen #månadensmensaktivist!