MÅNADENS MENSAKTIVIST: WASH UNITED

Dagen till ära har valt att utse MÅNADENS MENSAKTIVIST. Majmånadens mensaktivist blir WASH United för att det var de som instiftade denna dag – Internationella mensdagen (engelska: International Menstrual Hygiene Day)! Dagen uppmärksammas sedan 2014. Mycket bra initiativ, tycker vi! 

Varför just den 28/5? 28/5 är valt eftersom en menscykel i snitt är 28 dagar och mensen 5 dagar. Visst är det bra??

WASH är en ideell organisation som grundades 2010. Dom jobbar med projekt som rör sanitet, avlopp, rent vatten och menshälsa i regionerna södra Asien och Afrika söder om Sahara. Alltså den typen av ämnen som inte anses jättecreddiga i världssamfundet, trots att det är nyckelfrågor är en nyckelfråga för alla som arbetar med humanitära frågor och jämställdhet.