MENS & HIV

Idag är det World AIDS Day eller Världsaidsdagen. Det är en dag för att minnas de 30 miljoner människor som dött i aids men också uppmärksamma de 38 miljoner som lever med hiv idag.

I samverkan med Posithiva Gruppen vill vi uppmärksamma ännu ett område där mensen behöver få mer plats.De senaste åren har vi sett stora forskningsgenombrott gällande smittfri hiv, och genom de så kallade PARTNER-studierna har det bekräftats en gång för alla att behandlad hiv inte överförs vid sex. I samtalet kring smittfri hiv är det dock ingen som lyfter frågor om mens. Blir virus i mensblod också odetekterbart och oöverförbart vid behandling? Korrelerar virusnivåerna i mensblod med nivåerna i vanligt blod eller slidsekret? Detta vill vi se mer forskning på, så att alla som har behandlad hiv och menstruerar kan känna sig säkra vid sex, oberoende av dag i månaden!