MENS OCH ROMARRIKET?!

Män tänker på romarriket har vi fått lära oss, men vad tänkte romarrikets män om mens? Svårt att tala för alla, men vi känner till en romare med mycket menstankar: naturfilosofen Plinius den äldre, som på 70-talet efter Kristus skrev om mens i uppslagsverket Naturalis Historia. Där påstås det att mensblod fick vin att surna, att plantor som kom i kontakt med blodet blev ofruktbara och att hela bisvärmar kunde dö. Han menade till och med att knivar blev slöa och järn och brons rostade om de kom i kontakt med mens (!).

Det finns en historia om Hypatia (som sägs vara den första kvinnliga matematikern) där hon slängde en tygbinda på en man för att få honom att lämna henne ifred. Utöver att hon kunde stå upp för sig själv kan vi anta att fler under tidsperioden använde tygbitar för att fånga upp mensblodet under mensen. Vi kan också anta att mannen i fråga tänkte extra mycket på mens efter händelsen.