MENSBILDANDE STUDIECIRKEL MED RFSU MALMÖ

VÄLKOMMEN TILL EN STUDIECIRKEL OM MENS! Färska upp minnet från skolan, fördjupa kunskaperna från inspirerande artiklar, diskutera tillsammans, hör andras erfarenheter och bredda perspektiven om mens! Lär dig nytt och mer om mensfysiologi, menshälsa, menshistoria och mensantropologi!


🩸 VAD GÖR VI?
Under 3 träffar möts studiecirkeln och täcker olika teman/träff, med mål att ge deltagarna ökad kunskap om mensens historia, sjukdomar relaterade till mens, menskroppar, mensproblem, menskultur m.m. Vi letar tillsammans svar på frågor som: Hur funkar menscykeln? Varför finns mens? Vad är egentligen endometrios? Hur mensade de gamla grekerna? Hur görs mensaktivism i andra länder? Hur kan vi tänka mens i ett funktionalitetsperspektiv? Ett transperspektiv?
.
🩸 NÄR?
Tisdagar varannan vecka, kl. 18.00 – 19.30.
Datum: 9 mars, 23 mars, 6 april.
(Optimalt är att du som deltagare vill delta på alla 3 träffarna för att skapa en trygg och öppen gruppmiljö, men du är även välkommen att delta på enstaka tillfälle.)
.
🩸 VAR?
ONLINE via Google Meet.
(Länk skickas ut till alla anmälda)
(Gmail är inte nödvändigt)
.
🩸 FÖR VEM?
Studiecirkeln vänder sig till medlemmar i RFSU eller den som vill bli medlem i RFSU.
Studiecirkeln är för den som har mens, kommer få mens, har haft mens, men också för den som aldrig kommer att mensa. Som deltagare förväntas du delta i samtalen. Det ingår förberedande litteratur som du gärna får gå igenom, men det är inget krav att läsa allt. Du bör ha inställningen; vi lär oss och diskuterar tillsammans!
.
🩸 VILKA ÄR VI?
Denna menscirkel är ett samarbete mellan föreningen RFSU Malmö och MENSEN. RFSU Malmö är en politiskt-och religiöst obunden medlemsorganisation som arbetar för att möjliggöra engagemang, öka kunskap och bilda opinion inom frågor som rör sexualitet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Studiecirkeln drivs av Paskalina Maliganis som är medlem och informatör i RFSU.
💰 KOSTNAD?
Gratis!
.
💌 ANMÄLAN?
Anmäl dig _senast måndag 8 Mars_ genom att maila cirkelledaren: paskalina.maliganis@rfsu.se
VID FRÅGOR OCH FUNDERINGAR, TVEKA INTE ATT MAILA💕