MENSEN  POOL STORE

Med hjälp av en generös donation från Pool Store har vår styrelse kunnat skicka tusentals mensskydd till Ukraina. Ukrainska posten Ukrposhta har vädjat om hjälp med förnödenheter till det ukrainska folket från andra postoperatörer i Europa och därför erbjuder Postnord just nu fri frakt för alla privatpersoner som vill skänka förnödenheter.

Postnord skickar paketen till en central i Polen. Därifrån kör ukrainska posten in hjälpen till medborgare som är kvar inne i Ukraina och har ett stort behov av hjälp.

Menscykeln stannar inte för krig, tvärtom innebär den en enorm utmaning i en redan utsatt situation. Mensskydd är alltför sällan inkluderade i den humanitära responsen, det vill vi såklart ändra på i ett långsiktigt politiskt perspektiv, men här och nu drar vi ett litet strå till stacken för allas rätt till god menshygien! Återigen ett stort tack till Pool Store som gjorde det möjligt.