MENSEN <3 ABORTRÄTT

Idag är det internationella aborträttsdagen. Vem som helst kan bli ofrivilligt gravid, oavsett vem du är eller var i världen du bor. Rätten att bestämma över sin kropp är det finaste vi har – men inget vi kan ta för givet. 

Omkring hälften av alla aborter som sker världen över tros vara osäkra men mörkertalet är stort. En abort definieras som osäker om den utförs  i miljöer med bristfällig medicinsk standard eller av personer utan medicinsk kompetens WHO uppskattar att 47.000 kvinnor dör varje år av osäkra aborter. Det är en av de största dödsorsakerna bland kvinnor globalt sett.

SJÄLVKLART bör det satsas stenhårt på preventivt arbete i form av ökad jämställdhet och massa kunskap om menscykeln, reproduktiv hälsa, säkert sex och samtycke utan tabun, fördomar eller kontroll. Men det kommer aldrig helt ta bort behovet av en trygg och tillgänglig abortvård.

Säkra aborter räddar liv, restriktiva lagar och förbud gör det inte. Visa att du också stöttar aborträtten genom att dela en bild där du står upp och tagga #ståuppföraborträtten!