MENSEN <3 IF METALL

Vi är så stolta och glada över att IF Metall har valt att gå vidare med #ettmenskligarearbetsliv och ha det som årets 8 mars-tema! För er som inte vet så satt en representant från IF med i vår referensgrupp när vi tog fram allt material vilket vi är mkt tacksamma för. 

Efter ett kongressbeslut från 2017 har IF Metall varje år ett särskilt tema under 8 mars-veckan, med fokus på kvinnors arbetssituation inom industrin. t.ex var #dubblaskift temat 2019. I år är temat alltså Ett MENSkligare arbetsliv och de har tagit fram ett amazing material med hjälp av oss! Utöver allt material arrangerar de ett webbinarium 8 mars där vi är med och snackar mens och arbetsmiljö. Mer info om evenemanget finns här.

IF Metall har i samband med temaveckan släppt resultatet från en banbrytande Novusundersökning som de gjort bland sina medlemmar. Undersökningen tog upp frågor om mens och arbetsmiljö och siffrorna visar tydligt att det finns problem att ta itu med. Läs den här!

IF Metall är ett feministiskt fackförbund vars värdegrund bygger på alla människors lika värde. De jobbar aktivt med rätten till ett bra och tryggt arbete för alla jämställdhet, och att synliggöra och motverka de normer som står i vägen för medlemmarnas lika möjlighet till inflytande och deltagande. Forstätt så! The future is jämställd och tar hänsyn menstruerandes behov 💪