MENSEN ❤AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR

Vi är så stolta och glada över att så många fackförbund tar krafttag för ett MENSkligare arbetsliv! Senast ut är Akademikerförbundet SSR, vi har föreläst för både lokalföreningen i Stockholm och riks, och de har skapat en flik på sin hemsida under Råd & Stöd – Likabehandling där medlemmar kan lära sig mer om hur mens är en facklig fråga och hur de kan driva frågan på sina arbetsplatser – där vi självklart finns med på ett hörn.

Här finns en artikel i deras medlemstidning Akademikern!