MENSEN EN DEL AV ARK: ALLIANS FÖR RÄTTVIS KLIMATOMSTÄLLNING

Mens och miljöfrågor, hur hänger det ihop? Klimatförändringar påverkar alla möjliga aspekter av människors liv, även sexuell och reproduktiv hälsa. Klimatkrisen kräver allas vårt engagemang eftersom ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet påverkar och är beroende av varandra. ARK samlar miljörörelsen och organisationer som arbetar med mänskliga, ekonomiska och sociala rättigheter bakom en gemensam agenda.

För en omställning till ett mer hållbart samhälle är det nödvändigt med samarbete och insatser på många områden. Kostnaderna och vinsterna med detta stora samhällsskifte måste fördelas rättvist – både lokalt och globalt – för att vi ska kunna bygga ett samhälle inom planetens gränser, som samtidigt är socialt och ekonomiskt hållbart. Då får inte menstruerandes behov glömmas bort. Därför är vi med i denna allians!

Mer information:

Presskontakter: