MENSEN I TIDNINGEN ARBETSLIV

Vi är med i hela två artiklar i Tidningen Arbetsliv: en intervju med verksamhetsansvarige Rebecka, som initierade konceptet Ett MENSkligare arbetsliv, och en text om hur mens kan inkluderas i skyddsronder.

”Mens får inte bli en fråga som specialbehandlas ett par gånger om året på något APT-möte. Det måste integreras i det löpande arbetsmiljöarbetet, anser Rebecka Hallencreutz.

– Alla vinner på om det blir bättre för personer med mens ute på arbetsplatserna i dag. Om medarbetarna vågar vara öppna med hur de mår, om de har mensvärk eller PMS och deras behov tillgodoses och perspektiv tas på allvar menar vi att sjukfrånvaron blir lägre, trivseln ökar och lönsamheten blir bättre.”