MENSEN MED FLERA DEBATTERAR I EXPRESSEN

Idag kan du läsa en debattartikel signerad flera ledande organisationer och enskilda forskare som verkar för menshälsa och mensrättigheter i olika sammanhang.

“Världshälsoorganisationen har tydligt argumenterat för att menshälsa är en viktig hälsofråga, inte enbart en fråga om hygien. Vi organisationer och forskare som arbetar med olika frågor relaterade till mens uppmanar den svenska regeringen att betrakta menshälsa som en förutsättning för att uppnå andra rättigheter, såsom hälsa, jämlikhet och utbildning.

Fler insatser för att informera om menshälsa samt investeringar i vatten och toaletter på arbetsplatser och skolor runtom i världen skulle bland annat leda till:

* Att fler flickor kan gå i skolan eller ägna sig åt andra meningsfulla aktiviteter även när de har mens.

* Minskad fattigdom i världen genom att kvinnor inte tvingas vara frånvarande från sina arbeten när de har mens, utan kan fortsätta arbeta.

* Ökad global hälsa.

Regeringen har meddelat att satsningar på jämställdhet och flickors och kvinnors rättigheter är prioriterade inom ramen för svenskt utvecklingssamarbete. Vad detta innebär i praktiken har det emellertid hittills varit relativt tyst om. Här finns en tydlig möjlighet för regeringen att göra konkreta insatser inom flera av sina prioriterade områden.”

Läs hela här!