MENSEN PRATAR MENSLEDIGT I DAGENS ETC

Dagens ETC har rapporterat om ”mensledigt” efter att det infördes i EU-parlamentets vänstergrupp. Anställda kan få betald sjukfrånvaro tre dagar i månaden för mensrelaterade besvär. Francisco Orozco, gruppens generalsekreterare, säger att “vi vill att arbetsplatsen ska spegla den politik och de principer vi försvarar”. Det började med en testperiod som gav positiva resultat och nu har det införts permanent.

MENSENs verksamhetsansvarige Rebecka Hallencreutz blev intervjuad till artikeln och svarade att mensledighet inte är något organisationen aktivt förespråkar, eftersom den forskning som finns inte visar på önskade resultat. – Vi ser hellre en allmän attitydförändring och att det blir mer accepterat att tala om besvär kopplade till mens, och att arbetsplatser blir bättre på att ta hänsyn till de behov som hör ihop med menscykeln. Läs hela artikeln här (obs, bakom betalvägg). Vill du läsa mer om mensledigt finns en serie texter på hemsidan, klicka här.