MENSENs KARTLÄGGNING OM MENSSKYDD I SKOLOR FICK STOR SPRIDNING

Vi blev intervjuade av nyhetsbyrån TT! Såg ni artikeln någonstans igår? 38 medier plockade upp nyheten nämligen, himla kul att intresset är så stort! Läs hela här.

”Organisationen MENSEN har i en enkät till kommuner och grundskolor kartlagt tillgången till mensskydd i skolorna och beslutsvägarna bakom.

Totalt fick organisationen in svar från 162 av landets 290 kommuner. I ungefär en fjärdedel av fallen hade de svarande kommunerna fattat ett politiskt beslut om gratis mensskydd i skolan. 97,5 procent av dem hade fattat beslutet någon gång de senaste tre åren.

– Det är väldigt spännande att det kan förändras så snabbt, säger Rebecka Hallencreutz, verksamhetsansvarig.

MENSEN anser att det behövs politiska beslut om gratis mensskydd i skolan för att få en uthållighet så att tillgången inte står och faller med en verksamhetschef eller enstaka eldsjäl.

Trots att ett stort antal svarat att de har gratis mensskydd i skolan finns det mycket att jobba på när det kommer till hur tillgängliga de är. Många hade svarat att de finns i lärarrum eller hos elevhälsan.

– Men elevhälsan kan ha väldigt begränsade öppettider, och skolsköterskan kan sitta i ett möte. Att behöva knacka på och fråga vet vi sedan tidigare undersökningar att många tycker är väldigt jobbigt.”