MENSLEDIGHET PART 1: SPANIENS LAG

Förra veckan godkändes en lag om så kallad mensledighet Spanien. Mensledigt är en riktig vattendelare som vi ska titta närmare på i veckan! Låt oss börja med att gå igenom vad som hänt i Spanien.

Mensledigt ingick i ett paket av förslag röstades igenom. Övriga punkter gällde bland annat fria mensskydd i skolor, stärkt tillgång till preventivmedel och aborttjänster på offentliga sjukhus. Dessutom blir det tillåtet att göra abort från 16 års ålder utan tillstånd från föräldrar.

Den som lider av svår mensvärk har nu rätt till 3 dagars betald sjukledighet, den som har läkarintyg har rätt till fler dagars mensledigt. Den spanska socialförsäkringen betalar kostnaden och inte arbetsgivaren.

Vid annan sjukfrånvaro är det arbetsgivaren som står för notan (men precis som i Sverige tar spanska socialförsäkringen över vid om det gäller en längre sjukskrivning).

Lagen godkändes med rösterna 185–154. Åsikterna går isär även bland stora fackföreningar och allmänheten om mensledigt i längden kommer hjälpa menstruerande i arbetslivet. I nästa inlägg går vi igenom det sett ut historiskt med mensledighet. Stay tuned!

Läs Part 2: Historia här.

Läs Part 3: För/Emot här.

Läs Part 4: Forskning & fallstudier här.

Läs Part 5: Alternativ här.