MENSLEDIGHET?!

Har ni sett nyheten om att Spanien ska lägga fram ett lagförslag om att alla med svår mensbesvär ska få 3 dagars betald ledighet varje månad? Reformen ingår i ett större paket där även förslag om gratis mensskydd i skolor och sänkt moms på mensprodukter finns med.  

I Sverige finns ingen mensledighet, men vi har “Särskilt högriskskydd”! Det innebär att en arbetsgivare kan få ersättning för en anställds sjuklönekostnader om hen på grund av sjukdom eller en funktionsnedsättning riskerar att ha långa sjukperioder eller riskerar att vara sjuk ofta. Den som är sjuk ofta kan även slippa karensavdragen. Ansökan görs hos Försäkringskassan och kräver att det finns ett läkarutlåtande. Tyvärr finns det brister i vården när det kommer till mensrelaterad ohälsa, t.ex vid endometrios är tiden från det att symtomen uppkommer till diagnos är cirka 5–7 år

Vad anser ni om mensledigt? Behövs det? Eller räcker de arbetsrättsliga verktyg som finns och att det snarare är normer, attityder och kunskapsläget runt mens som måste ändras?