MENSLEDIGT PART 5: ALTERNATIV

Menscykeln är i sig ingen sjukdom, men den kan ge upphov till, eller förstärka, sjukdomstillstånd; Endometrios, PMDS, kraftiga blödningar (och givetvis klimakteriet) för att nämna några. Ingen borde straffas ekonomiskt om mens- och klimakteriebesvär regelbundet påverkar arbetsförmågan. Det är de flesta förhoppningsvis överens om. Men är en nationell mensledighets-lagstiftning rätt väg att gå?

Den som ofta har behov av sjukpenning kan ansöka om särskilt högriskskydd hos Försäkringskassan. Sverige har alltså redan ett regelverk som kan appliceras på sjukfrånvaro som beror på återkommande svåra mensrelaterade besvär.

Viss sjukfrånvaro är på grund av mensbesvär är oundviklig och helt i sin rätt. Det är inget individen ska tvingas känna skuld eller skam över, men mycket av denna typ av frånvaro går att undvika med enkla medel – genom att satsa på Ett MENSkligare arbetsliv!

Erbjud olika mensskydd, ha välutrustade toaletter, pauser, vilorum, möjlighet att jobba hemma, förändra negativa attityder, höj kunskapen om menshälsa i alla led med mera. Branscher ser olika ut och har olika förutsättningar, hitta lösningar tillsammans. Och såklart ska resten av samhället med på tåget, maxa menskunskap i skolan, mer resurser till vård och forskning, och skapa respekt för #menskligarättigheter!!