MENSMEGAFONEN I SKOLHÄLSAN NR 2

Riksföreningen för skolsköterskor företräder landets skolsköterskor och strävar efter att medverka till hälso- och sjukvårdens utveckling, främja forskning, utveckling och utveckling inom elevhälsans medicinska insats, och annat viktigt. De ger ut medlemstidningen Skolhälsan som når flera tusen medlemmar!

Vi i Mensmegafonen fick äran att skriva en artikel om projektet och varför menskunskap är så behövligt i skolundervisningen!