MENSMEGAFONENS ARBETE LEVER VIDARE

MENSENs projekt Mensmegafonen har drivits under två år med stöd av
Jämställdhetsmyndigheten. Den 31 december avslutades projektet men
metoderna finns kvar!

Mensmegafonens initiala mål var att ta fram ett lättillgängligt mensbildande
material och pedagogiska metoder för barn mellan 9 och 12 år. Det senaste året har
fokus varit på att testa och utveckla metoderna och sprida materialet. För att göra
detta har 17 mensinformatörer utbildats för att hålla pass på skolor och diskutera
fysiologiska, sociala och kulturella aspekter av menstruation. Informatörerna har
under året varit ute i 14 klasser och utbildat sammanlagt 315 elever. Efter
utbildningarna har mensinformatörerna sagt:

“Jag har fått kunskap om hur jag kan hålla en rolig, varierad och levande lektion för
mellanstadiet och fördjupad kunskap i hur livmodern fungerar. Så viktigt!”

“Även om jag trodde att jag kunde allt om mens innan så har jag lärt mig massor!
Främst hur jag förmedlar infon på ett rakt och enkelt sätt för yngre barn.”

Innan passen utfördes en kunskapsbasmätning där det var tydligt att majoriteten
av barnen saknade grundläggande information om menstruationen. Mätningarna
visade också att många kände oro och stress över den första mensen. Efter passen
fick barnen fylla i en utvärdering som visade att deras attityd till mens blivit mer
positiv än den varit innan passet. Flera barn vittnade om att det kändes bättre när
de fått mer information om mens. I utvärderingarna skrev ett av barnen till
exempel:

“Jag känner mig fortfarande lite stressad, men mer trygg för nu vet jag ju hur det
funkar.”

Förutom informatörernas arbete ute på skolorna så har Mensmegafonens bok om
mens som togs fram under förra året uppdaterats och distribuerats i över 700
exemplar under 2019. Den har fått mycket positiv respons från bland annat
skolsköterskor och lärare och finns att beställa kostnadsfritt i vår webshop.

Har du funderingar eller frågor? Kontakta oss gärna!
Sanna Vanno, projektledare för Mensmegafonen, mensmegafonen@mensen.se
Rebecka Hallencreutz, projektmedarbetare Mensmegafonen,
rebecka.hallencreutz@mensen.se