#MENSSÄKRACHALMERS

Under maj 2021 har Menssäkrad, MENSEN och Jämlikhetskommittén testat att menssäkra toaletter på Chalmers. Runt 140 studenter svarade på utvärderingen. Idag publicerar vi infografik av svaren, kolla in vår Instagram!

Testet genomfördes mellan 6 maj och 3 juni, det vill säga under exakt 4 veckor. Produkterna sattes upp på 7 toaletter i Kårhuset. Utvärderingen gjordes med hjälp av Mentimeter 28 maj – 31 maj. Koden till enkäten fanns tillgänglig under Jämlikhetskommitténs infobord utanför Kårhuset på internationella mensdagen (28 maj) samt på deras Instagramkonto. Enkäten bestod av 7 frågor och besvarades av ca 140 personer. Här kan du ladda ner originalresultatet.