MENSSTIPENDIET: PROJEKT ”VÅR MENS”

Mensstipendiet startades upp som en aktivitet i MENSENs arvsfondsprojekt Universell Menskompetens. Vi ville uppmuntra barn och unga att driva kampanjer och projekt som förbättrar tillvaron för alla som har mens, på ett sätt som passar sammanhanget de befinner sig. En klass på Vänerskolan i Vänersborg genomförde ett projekt där de informerade andra klasser i mellan- och högstadiet om mens och mensskydd, samt gjorde experiment. På mensdagen arrangerade de bl.a en gemensam fikastund i skolans café, tipspromenad, menssäkrade toaletterna och med hjälp av bibliotekarien fixades en “menshörna” i skolbiblioteket med böcker som handlar om mens. Vi ställde ett par frågor till projektledarna:

❓Vad har ni fått för insikter om menshälsa och menskliga rättigheter under projektets gång?

Vi har bland annat fått mer förståelse för vad mensskydd kostar och om mens. Och att det finns väldigt många olika bindor och tamponger, blev samtal och tips om favoriter. Många på skolan har tyckt det är pinsamt och jobbigt att prata om mens och mensskydd, men efter vårt projekt upplever många elever att blivit lättare att prata om olika saker kring mens och inte riktigt lika pinsamt längre!

❓Kommer ni fortsätta ert arbete för menskliga rättigheter?

Vi har haft väldigt roligt under projekttiden! Andra klasser och lärare på mellanstadiet är taggade på att fortsätta arbetet nästa år. Flera idéer på fortsättning har redan börjat komma. De dekorationer och bilder osv som gjordes har sparats för att kunna användas nästa år.