NPF OCH MENS

Idag är det NPF-dagen, som syftar till att uppmärksamma diagnoser med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. NPF är ett gemensamt namn på ett antal diagnoser, exempelvis ADHD och autismspektrumtillstånd, som gör att hjärnan fungerar lite annorlunda jämfört med för de flesta andra. Men vad har det mens mens att göra?

Oavsett åldersgrupp och funktionsvariation finns det stora kunskapsluckor och problematiska attityder kring mens som skapar skamkänslor…och för personer med NPF-diagnos finns det undersökningar och forskning som visar att mensen är en ÄNNU större utmaning än för normtypiska personer. Till exempel visar en engelsk undersökning att flickor inom autismspektrat har betydligt lägre nivå av menskunskap jämfört med neurotypiska flickor. Informationsmaterial och guider om hur mensskydd funkar är sällan anpassad för de på spektrat. Dessutom indikerar forskning att PMSrelaterade besvär tenderar att vara högre hos NPF:are, även sensoriska besvär i samband med mensen. 

Vi får inte glömma bort att inlärning funkar olika. Alla som har mens, oavsett funktion och eventuella särskilda behov, behöver kunskap om allt vad menscykeln innebär för att känna sig trygga, för att bibehålla god fysisk och psykisk hälsa, för att känna egenmakt över kroppen och för att kunna delta i samhällslivet fullt ut. 

I projektet Universell Menskompetens har vi tagit fram ett lättillgängligt, lättanvänt och tidlöst utbildande material om mens som funkar för alla. För dom som behöver extra stöd finns sociala berättelser, filmer som genom mönsterhandlingar visar hur mensskydd ska användas och det vi nog är mest stolta över: Sveriges första heltäckande bildstöd om mens, mensskydd och menshälsa. Det hittar du här!