NU FINNS VÅR SIFOUNDERSÖKNING PÅ ENGELSKA

Det är ett globalt fenomen med tabun, skamkänslor, mensfattigdom och kunskapsluckor runt mens. Länge saknades det statistik för hur situationen ser ut i Sverige, men 2021 offentliggjorde MENSEN resultatet från vår banbrytande nationella Sifoundersökning , som kartlägger vad unga i åldrarna 16-21 har för erfarenheter av att ha mens.

Undersökningen gav en unik nulägesanalys och pekade på områden som behöver förbättras. Samtidigt synliggjorde den svart på vitt att det finns problem med mensfattigdom och stigma i Sverige, det är inte reserverat för låginkomstländer. Av det anledningen är vi glada för att statistiken nu finns tillgänglig på engelska – det behövs för att ge en heltäckande global bild av läget. Ladda ner rapporten och sprid ordet!