NY UNDERSÖKNING OM MENS I ARBETSLIVET

En splitterny undersökning som Lindex har gjort tillsammans med Demoskop bekräftar det enorma behovet av Ett MENSkligare arbetsliv.

Brist på mensskydd, negativa normer, skamkänslor, en infrastruktur och arbetsbelastning som inte är anpassad efter de behov som kommer mensen…allt detta är alldeles för vanligt på svenska arbetsplatser. Ett OMENSkligt arbetsliv begränsar och skapar så mycket onödig stress och oro.

56 % tycker att det är ett stressmoment att ha mens på jobbet

28 % har känt sig begränsade i sin yrkesroll på grund av mensen.

34 % uppger att det har varit problematiskt att byta mensskydd på jobbet.

44 % har någon gång blött igenom sitt mensskydd på sin nuvarande arbetsplats.

40 %tycker att det är jobbigt att ta fram mensskydd på arbetsplatsen.

88 % har arbetsgivare som inte tillhandahåller gratis mensskydd på arbetsplatsen.

Det finns stora vinster med att vända på denna statistik. Ta hjälp av vårt kostnadsfria material och få stöd i hur ni kan skapa MENSkligare arbetsplatser!